سیمای مسیح (ع) در انجیل:
 انجیل او را یک مرد شراب ساز و بی علاقه به مادر معرفی می‌نماید از این جا روشن می‌گردد که چرا قرآن عنایت دارد انجیل را مایه هدایت «هدی للناس» و شخص او را مهربان به مادر معرفی نماید. اینکه معرفی‌های انجیل: عیسی به مادر خود توهین می‌کند: «وقتی عیسی با شاگردان خود مشغول سخن گفتن بود، مادر و برادران وی بیرون مجلس ایستاده بودند و می‌خواستند با او گفتگو کنند. کسی به عیسی گفت مادر و برادران تو بیرون مجلس ایستاده‌اند و می‌خواهند باتو سخن بگویند او پاسخ داد، مادر من کیست؟ و برادران من کدامند؟ سپس دست به سوی شاگردان خود دراز کرد و گفت: اینها مادران و برادران من هستند هر کس خواهش پدر مرا که در آسمانهاست بجا آورد او برادر و خواهر و مادر من است». (انجیل متی/فصل12) شما بار دیگر در این جمله‌ها دقت کنید و در این سخنان بی اساس قدری بیندیشید زیرا صریح این سخن این است که مسیح به ساحت مادر پاکدامن و نیکوکار خود جسارت کرده، او را از دیدار خود محروم ساخته است و شاگردان خود را بر او مقدم داشته است در صورتی که شاگردان مسیح به عقیده انجیل کسانی هستند که وی درباره آنها چنین گفته است: «آنان ایمان ندارند و در دل آنان به اندازه سنگینی خردلی ایمان وجود ندارد». (انجیل مرقس/فصل4) «آنان همان افرادی هستند که مسیح از آنان درخواست نموده که شبی را که یهود بر او هجوم می‌آورد، بیدار بمانند ولی آنان گوش به فرمان او ندادند و هنگامی که یهود مسیح را دستگیر کرد او را ترک گفته پا به فرار نهادند». (انجیل متی/فصل17) نمونه‌ای از بدگویی‌های انجیل درباره حواریین بود.
تبدیل آب به شراب از طریق اعجاز:
«روزی مسیح در مجلس عروسی شرکت کرد و شراب برای افراد کم آمد مسیح از راه اعجاز شش ظرف آب را به شراب تبدیل کرد». (انجیل یوحنا/فصل12) «مسیح شراب می‌خورد بلکه شخص میگساری بود». (انجیل متی/فصل11) ما ساحت مقدس حضرت مسیح (ع) را از این افترای بزرگ منزه می‌نماییم گذشته از این، در عهدین کرارا به حرمت شراب تصریح شده است مانند: «خداوند به هارون گفت وقتی تو و فرزندانت وارد خیمه اجتماع شدید، شراب نخورید مبادا که بمیرید این قانون ابدی خدا درباره تمام قرنها است». «در پرتو اجتناب از شراب، حرام و حلال و پاک و نجس را از هم تمیز دهند». (سفرلویان/فصل10/جمله‌های 8و9) «فرشته‌ای به زکریا گفت: دعای تو مستجاب شد و همسرت برای تو پسری خواهد آورد تو او را یحیی  خواهی نامید. او نزد خدا بزرگ می‌شود و شراب نخوهد نوشید». (انجیل لوقا/فصل1). مانند این جمله‌ها حاکی از آن است که شراب در کتب عهدین نیز حرام است ولی گفتارهای گذشته نمونه‌ای از خرافات و افسانه‌های کتب عهدین کنونی است که هرگز با برهان و منطق صحیح وفق نمی‌دهد.

دوشنبه 4 تیر 1397
بؤلوملر :